Tuyển Dụng

Nếu bạn muốn có cơ hội trở thành một thành viên trong công ty chúng tôi, hãy nộp hồ sơ về email hr@hoangphugiahotel.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng Nhân sự địa chỉ 19C Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Q1.