Liên hệ

Khách sạn Hoàng Phú Gia

Địa chỉ: 19C Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Tel: (84-28) 39252555 hoặc (84-28) 3925 9342 – Fax: (84-28) 3925 9343

Email: info@hoangphugiahotel.com.vn