Họp mặt & Sự kiện

Chi tiết dịch vụ

Vui lòng xem tại ĐÂY

Cơ sở vật chất :

- Bục sân khấu, màn hình, máy chiếu, âm thanh,

- 01 bảng trắng, 01 bút lông, 01 lau bảng, bút – giấy A4

- Phục vụ kèm tiệc trà giữa giờ và bữa trưa theo yêu cầu