Mục tiêu & Tầm nhìn

Hưởng ứng với những chiến dịch thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, khách sạn Hoàng Phú Gia cung cấp được hơn 30.000 đêm phòng/năm để đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách nội địa và quốc tế khi đến thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết cho hơn 100 lao động cho đất nước. Định hướng khách sạn đến 2020 sẽ không ngừng nâng cao dịch vụ, tính chuyên nghiệp, làm mới các sản phẩm, đồng bộ hóa với các dịch vụ du lịch khác để bắt nhịp với xu thế chung của nền kinh tế.